آرشیو برچسب

روز درختکاری در رشت

تعاون برای درختکاری، رایحه امید زندگی

در دل حوادث و اخبار تلخ بیماری و نگرانی های عمومی شهروندان رشتی، بخشی از سهام داران شرکت تعاونی های توسعه و عمران شهرستان رشت و شرکت رایا (تعاونی سهامی عام ) بصورت خودجوش و با همیاری هم نسبت به خرید تعداد زیادی نهال و انجام هزینه های مختلف بستر سازی و خاکریزی اقدام کرده و درمسکن مهر رشت،  به کاشت درخت پرداختند. عملیات  درختکاری  در روز هفدهم اسفند ماه سال 1398، در هفت قطعه از خیابانهای 49 و 50 و 51 و همچنین فضای رو به روی میدان غدیر در  مسکن مهر رشت، طی یک هفته با انجام عملیات مکانیزه تسطیح توسط شهرداری منطقه پنج، با…