آرشیو برچسب

روستاهای رشت

اضافه شدن اراضی کشاورزی به حریم شهر رشت

درهم تنیدگی مناطق مسکونی حاشیه شهر با اراضی کشاورزی و مشخص نبودن حریم شهر از روستا، معضلاتی از جمله ساخت و سازهای غیر مجاز و عدم ارایه خدمات شهری برای شهروندان این مناطق را به همراه داشته است. برخی از روستاهای حاشیه رشت نیز به دلیل قرار گیری اراضی آنها بخشی در شهر و بخشی در روستا با مشکلات زیر ساختی و خدماتی و نامشخص بودن دستگاه‌های ارایه کننده این خدمات مواجه هستند. امروز«علی فتح اللهی» فرماندار رشت از تخصیص اعتبار برای رفع مشکلات طرح تفصیلی و حرائم شهری و روستایی خبر داد و گفت: کمیته‌ای متشکل از معاونت عمرانی فرمانداری،…

دهیاران مقصر اصلی ساخت وساز غیر مجاز در روستاهای رشت

تغییر کاربریهای غیرمجاز و تخلفات ساخت و ساز در شهرستان رشت، انتقاد شدید فرماندار رشت را در پی داشت. بعد از اینکه هفته گذشته اعلام شد دو شهرستان رشت و صومعه سرا در صدر بیشترین تخلفات ساخت وساز و تغییر کاربریهای غیر مجاز قرار دارند، «علی فتح اللهی» فرماندار رشت نیز مقصر اصلی ساخت و سازغیرمجاز در روستاهای شهرستان را دهیاران عنوان کرد.  فرماندار رشت در جلسه‌ی کارگروه ویژه‌ی پیشگیری و برخورد مؤثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز و تغییرکاربری غیر مجاز شهرستان، با تأکید به اینکه برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز نیازمند اخذ تصمیمات با…