آرشیو برچسب

رونق اقتصادی گیلان

پایانه ای که مسافر ندارد

توسعه گردشگری روزنه امید  برای بهبود اوضاع و احوال اقتصاد رنجور گیلان است و این موضوع بارها و بارها از سوی متولیان امر مورد تاکید قرار گرفته اما  متاسفانه آنچه پیش روی ماست، مغفول ماندن ظرفیت های کم نظیر این استان است. وقتی به  تماشای کشتی های پهلو گرفته در بندرگاه انزلی می ایستیم،  لابه لای پرواز کاکایی ها، در خیالمان  زنان و مردانی نقش می بندد که با چمدان های کوچک و بزرگشان قدم بر اسکله می گذارند. رد خیالمان آنها را  تا هتل ، بازارها و پارک های شهر دنبال می کند و به رونقی می اندیشیم که می توانند نصیب  اقتصاد  استان  …