آرشیو برچسب

رییس سازمان مدیریت

نوبخت : سیاست دولت ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت است

سیاست دولت ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت است «محمد باقر نوبخت » معاون رئیس‌جمهوردر نشست خبری با رسانه های استان دررشت سیاست دولت را حمایت از کشاورزان بیان کرد و افزود: از واردات برنج درهنگام عرضه توسط شالی‌کاران جلوگیری می‌شود.شخصاً به‌منظورحمایت از تولید و کشاورزان پیگیر عدم واردات برنج درفصل برداشت هستم. به گزارش فارس، رئیس سازمان برنامه بودجه کشور درباره واردات برنج درفصل برداشت، با قانونی دانستن آن درکشور گفت: کشاورزان برای کاشت و برداشت برنج سختی‌های بسیار زیادی کشیده‌اند ولی علیرغم قانونی بودن واردات برنج باید از…