آرشیو برچسب

زدوخورد

به جرم دستفروشی

ماجرایی که به جنجال آفرید. مامور سد معبر برافروخته به جوان دستفروشی در میدان شهرداری رشت می گوید: «حق بساط نداری!» دستفروش هم در حالی که سینه به سینه اش ایستاده فریاد می زند: «پس خرج زن و بچه من را تو می دهی!؟» مامور می زند زیر بساط  و دستفروش هم صبرش لبریز می شود و به او حمله می کند. زد و خورد که شروع می شود، دستفروشان دور و بر و مردم وارد میدان می شوند. حاصل درگیری آسیب دیدگی سه تن از ماموران از ناحیه سر و صورت و دست بود. از دستفروشان نیز خبری نشد. این خلاصه ای تک خطی از بلوای دستفروشان رشت بود که ویدئوی منتشر شده از…