آرشیو برچسب

زمین‌خواری در گیلان

آتش اهمال در تالاب انزلی

شهریور انزلی، امسال با شعله‌های سوزان در هم آمیخت. آتشی که  زبانه کشید و دودی که از دل سوخته‌ی نیزارهای تالاب انزلی راهی آسمان شد از حکایتی اندوهبار نشان دارد. حکایت تنهایی تالاب و دوستدارانش که سال‌هاست به گوش فریادرسی نرسیده است. تالاب انزلی در معرکه‌ی آسیب و غارت تنهاست؛ تنهاتر از پرندگانی که وقتی آتش  نیزارها را درنوردید، بی‌خانمان شدند.   آتش افروزی درنیزارهای تالاب انزلی از سوی زمین‌خواران  به طمع تصاحب  زمین از سالیان گذشته تا به امروز بارها رخ‌ داده است. اما این بار داغ سوختن اراضی تالابی حوالی روستای شانگهای پرده…

مهاجرت به گیلان، فرصت یا تهدید؟

وقتی ازمهاجرت وهجوم مهاجران غیر گیلانی، به گیلان و انواع مضرات و خطرات آن می‌گوییم، دقیقا در مورد چه مفهوم و مصداقی، بصورت آماری و عدد و رقمی سخن می‌گوییم؟ در مورد مفهوم مهاجرت در ابعاد جامعه شناختی، اقتصادی، زیست محیطی، مردم‌شناسی و قومیتی، بسیارنوشته شده و خواهد شد. هر یک از این دست، نوشته‌ها در جای خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و لازم التوجه هستند.. اما مهاجرت به عنوان امری از عادات و رفتار انسانی چه بصورت خود خواسته و اختیاری و چه بصورت زور و اجبار از ابتدای تاریخ تا به امروز درهمه جای جهان بوده و خواهد بود. کندی و…