آرشیو برچسب

زمین های نسقی در رشت

انتقاد شهردار جدید رشت از نسق سازی بدون رعایت قوانین نظام مهندسی

ساخت و سازهای غیرمجاز از مشکلات مهم فراروی توسعه وعمران شهری رشت است. فقدان نظارت کافی برساخت و سازهای غیرمجاز، تخلفات ساختمانی را درمناطق حاشیه نشین و سکونتگاههای غیررسمی رشت افزایش داده و موجب سوء استفاده برخی اشخاص از این شرایط شده، بطوریکه شاهد رشد روز افزون پدیده نسق سازی بدون رعایت هیچ یک از قوانین نظام مهندسی و نظارت شهرداری هستیم. این خلا قانونی در افزایش قیمت زمین و مسکن در شهر رشت نقش به سزایی داشته است. این درحالیست که ضوابط قانونی حریم و سطح اشغال شهرها و ساخت و سازها مشخص است اما به دلیل درهم تنیدگی روستا و…