آرشیو برچسب

زنان روزنامه نگار

سخت بیمار است مام وطن

مریم دژم‌خوی/ مجله زنان امروز-شماره 39 سلطنت «مظفرالدین شاه بیمار» بسیار بد آغاز شد. «شاه شهید»، ناصرالدین شاه، به گلولۀ خشم ملت دچار شده بوده و آتش این خشم هر روز بیشتر زبان می‌کشید. سال‌های پیش از مشروطه سال‌های سختی بود؛ سال‌های قحطی و وبا. خشک‌سالی و برداشت بد محصول و قحطی و گرسنگی با همه گیری وبا از پی هم آمدند و کشور را از نفس انداختند. هما ناطق از شیوع وبای بسیار سختی در سال ۱۳۲۱ قمری و سال‌های پس از آن (سال ۱۲۸۲ خورشیدی به بعد) یاد می‌کند. شیوع مکرر وبا در سال‌های مختلف در کشور آنچنان بالا گرفته بود که این بیماری…