آرشیو برچسب

زنان معاصر گیلان

به یاد جمهوریه و مشروطه میلانی، خواهران خیّر گیلانی

از گذشته تا حال همواره گیلان خاستگاه زنان پرتلاشی بوده است که در راستای رشد و توسعه‌ی فرهنگی و اجتماعی و به طور کلی تحولات روزگار خود حائز اهمیت بوده‌اند. زنان پیشرویی که در زمانه‌ی خود پیرامون حقوق و جایگاه اجتماعی زنان، لزوم آموزش دختران، سلامت و بهداشت مادران و نوزادان و مانند آن، گام‌های استوار و تاثیرگذاری برداشتند.  از این میان می‌توان از جمهوریه و مشروطه صادق‌زاده میلانی، دو خواهر پرتلاش و خیّر در عرصه‌ی بهداشت مادر و کودک یاد کرد که در حافظه‌ی جمعی مردمان گیلان‌، با خاطره‌ای نیک، نقش بسته‌اند. علی صادق‌زاده میلانی…