آرشیو برچسب

زندگی در خارج از کشور

آیا همه دارند از ایران مهاجرت می‌کنند؟

گاهی درباره‌اش می‌شنویم و هر روز هم آمار جدیدی به گوشمان می‌رسد که حکایت تلخی از ناامیدی دارد: «اینجا جای ماندن نیست.» سال‌هاست که ما ایرانیان، با مقوله مهاجرت آشنا هستیم، چه خودمان در فکرش بودیم و چه قوم و خویشمان، همکارانمان، دوستانمان که یک روز، چمدان بستند و رفتند؛ برای همیشه. شرایط بد اقتصادی که به اوج خودش می‌رسد و فشار به مردم زیادتر می‌شود، واژه مهاجرت مثل ویروسی در دهان‌ها و گوش‌ها می‌پیچد. هر جا می‌نشینیم و بلند می‌شویم، صحبت از رفتن و نماندن است و هر از گاهی که آماری می‌آید و رتبه مهاجرت ایران در دنیا اعلام…