آرشیو برچسب

زهرا عبدی

زندگی در محاصره‌ی دروغ

«تاریکی معلق روز» حکایت  زندگی  در ابهام آمیخته‌ی  جوانانی است که در تار و پود  اوضاع و احوال  اجتماع به سوی اهدافشان پیش می‌روند. «زهرا عبدی» نویسنده‌ی  این اثر به روایت زندگی  معلق چند جوان وبلاگ ‌‌نویس نشسته است که  در تاریک روشن فضای مجازی از افکار، اندیشه ها و دغدغه هاشان می‌نویسند و رویای فرداها را در سر می‌پروانند. و این اما همه‌ی ماجرا نیست؛ دیری نمی پاید که ایما، یوسف، دانیال، آتنا و پریسا  با سرنوشتی کلنجار می‌روند که  از دنیای نهفته در لپ تاپ‌ها و گوشی‌ها  به جهان اطرافشان رسوخ می‌کند. عبدی در  تاریکی…