آرشیو برچسب

زیرگذر رشتیان

بی توجهی به مطالعات خاک در زیر گذر رشتیان

پل زیر گذر رشتیان در حالی بار دیگر حادثه ساز شد که پیشتر نیز این زیر گذر چه در زمان احداث و چه بعد از افتتاح همواره  یکی از حادثه خیزترین معابر شهر رشت بوده است. وقوع تصادفات پی در پی  در زیرگذر رشتیان  این بار نیز ایمن نبودن این تقاطع را مورد توجه قرار داده است. زیرگذر رشتیان یا شهید رجایی رشت یکی از پروژه های عمرانی شهرداری رشت است که عملیات اجرایی آن از خرداد ماه سال 93 آغاز شد و بعد از دو سال در آذر95  با صرف اعتباری در حدود 7 میلیارد تومان مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت. سرهنگ رمضانی: زیر گذر رشتیان یکی از…