آرشیو برچسب

ساخت وساز شهری

ثبت نام ظرفیتهای خالی مسکن ملی در بهمن

بهمن ماه ظرفیت خالی و جدیدی برای جا ماندگان از ثبت نام اقدام ملی مسکن در گیلان ایجاد می شود. «رضا علی نیا» معاون مسکن شهری سازمان راه وشهرسازی گیلان به مرور گفت: با توجه به اینکه ثبت نام اقدام ملی مسکن درسراسر کشور به پایان رسیده است اکنون ثبت نام های انجام شده در سامانه متمرکز وزارت راه و شهرسازی در حال ویرایش است و متقاضیان  و واجدین شرایط مورد بررسی قرار می گیرند. با توجه به اینکه تاکنون در کل کشور 40 درصد متقاضیان واجد شرایط ثبت نام و دریافت مسکن ملی نبودند به تبع آن در گیلان نیز آمار فوق از کشور تبعیت می کند. علی…