آرشیو برچسب

سازمان جنگلهای گیلان

نشست بررسی وزارت خانه منابع طبیعی و محیط زیست

نشست هم‌اندیشی و بررسی ادغام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با سازمان حفاظت محیط زیست ازسوی سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می‌شود.  بحث ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها که در سال‌های گذشته بارها در کشور مطرح شد و مخالفان و موافقان زیادی داشت، با ورود سازمان اداری و استخدامی کشور و با برگزاری نشست هم‌اندیشی با کارشناسان و صاحب نظران این حوزه به طور رسمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.  در نامه‌ای که اخیرا از سوی سازمان ادرای و استخدامی کشور به دستگاه‌ها ونهادهای اجرایی ذیربط ارسال شده از کارشناسان و مدیران…

افزایش عوارض قطع درختان جنگلی پس از ۵۳ سال

مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از افزایش عوارض قطع درختان جنگلی در اراضی متعلق به اشخاص و مستثنیات پس از ۵۳ سال خبر داد. «اصغر احمدی» با اشاره به اصلاح ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به ایسنا گفت: بر اساس این ماده قانونی برای قطع درختان جنگلی در اراضی متعلق به اشخاص و مستثنیات عوارضی تعیین شده است اما این قانون در سال ۱۳۴۶ تدوین شده بود و متأسفانه بند مرتبط با اخذ عوارض آن تاکنون اصلاح یا به‌روز رسانی نشده بود. در حالیکه گیلان 50 درصد زراعت چوب کشور را به خود اختصاص…

تخصیص بودجه، پاشنه آشیل مدیریت‌پایدار هیرکانی

معاون‌ امور جنگل گیلان از اجرای طرح مدیریت پایدارهیرکانی در ۲۹ حوضه‌ی آبخیز جنگلی استان خبر داد و گفت: به دنبال اجرایی شدن طرح توقف بهره برداری از جنگل های شمال از سال ۹۶، طرح های جایگزین جنگل داری برعهده‌ی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری قرار گرفت. «محمد رضاعبداللهی» افزود: دولت سازمان جنگل ها را مکلف به اجرای طرح های جایگزین جنگل داری و براساس ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش تخصصی جنگل ها کرده است. دراجرای این طرح برای هر حوضه‎‎‌ی آبخیر طرح تهیه و یک مدیر حوضه انتخاب می شود. اما «مهرداد نکویی» عضو هیأت علمی گروه…