آرشیو برچسب

سازمان حفاظت محیط زیست

اسکندر فیروز؛ صیادی که ناجی محیط زیست شد

مرور دیگران/ تاریخ ایرانی شکارچی، نگاهبان طبیعت شد؛ رئیس سازمان شکاربانی و نظارت بر صید که بنیانگذار و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شد. با درگذشت اسکندر فیروز در ۱۴ اسفند ۹۸ در ۹۳ سالگی در واشنگتن (متولد ۱۶ مرداد ۱۳۰۵ در شیراز) حکایت فرزند محمدحسین فیروز و نوه عبدالحسین میرزا فرمانفرما (نوه عباس‌میرزا و پسرعموی ناصرالدین‌شاه)، داماد حسین علاء (نخست‌وزیر و وزیر دربار سابق ایران) مرور شد؛ کسی که از او به عنوان پدر محیط زیست ایران یاد می‌شد. فیروز که در رشته راه و ساختمان درس خوانده بود و در جوانی در شرکت‌های سدسازی…