آرشیو برچسب

سال کلاغ

رنجوری زن‌ها در سال کلاغ

«سال کلاغ» روایت دردهایی‌ست که زن‌ها به دوش می‌کشند.  دردهایی که ناگهان از راه می‌رسند و چونان کلاغی سیاه  بر شانه‌ی چپ یا راستشان می‌نشینند  و یک بند فریاد می‌زنند.  کلاغ‌ها از راه  که می‌رسند، نه حصار عمارت‌ها و کاخ‌ها مانع‌شان می‌شود و نه دیوار دودگرفته‌ی مطبخ‌ها.  «مریم سمیع زادگان» در رمانی که سال کلاغ  بر آن نام نهاده، داستان زنانی را به رشته‌ی تحریر درآورده  که به یک باره یا کم‌کم همه‌ی داشته‌هایشان را از دست می‌دهند.  این رمان دربرگیرنده‌ی داستان دو زندگی‌ست که به موازات هم روایت می‌شوند و در واقع مخاطبان    با…