آرشیو برچسب

سیدمحمد خاتمی

نوری معلق است در اشاره‌های ظُلمانی

من، یک ماه و پنج روز از روزی که 20 میلیون شهروند ایرانی نام سیدمحمد خاتمی را به صندوق‌های هفتمین انتخابات ریاست جمهوری ریختند بزرگ‌ترم. همسن بودن با یک رویداد تاریخی مهم منجر به تجربه‌های جالبی می‌شود، همنام امید و هم‌آواز با ناامیدی هم یکی از تجربه‌های 23 ساله بودن است و تطبیق آن با 23 سالگی یک تحول سیاسی، اجتماعی و فرهنگی من را در شکست‌های بزرگ و پیروزی‌های قلیل این تحول کوتاه‌مدت و شکننده شریک می‌کند. دوم خرداد برای بیست ساله‌های آن زمان یک تجربه پرهزینه از بهترین سال‌های عمرشان است و برای 20 ساله‌های اکنون چیزی جز…