آرشیو برچسب

شاهنامه‌خوانی

درخشش جوان گیلانی در جشنواره‌ی بین‌المللی شاهنامه‌خوانی

«نیلوفر متجدد» از بندرانزلی رتبه‌ی سوم نخستین جشنواره‌ی بین‌المللی شاهنامه‌خوانی و نقالی «خردسرای فردوسی گیلان» را به خود اختصاص داد. نخستین جشنواره‌ی بین‌المللی شاهنامه‌خوانی و نقالی  در گیلان به همت«خردسرای فردوسی گیلان»  و با همکا ری پژوهشکده گیلانشناسی دانشگاه گیلان با شرکت 700 اثر از  ایران، آلمان، هلند، دهلی و اوکراین برگزار شد.  گفتنی است که   خردسرای فردوسی گیلان دومین پایگاه شاهنامه‌شناسی و شاهنامه پژوهی کشوراست که از سال 1399 در پژوهشکده‌ی گیلانشناسی آغاز بکار کرده و فعالیت‌های شاهنامه‌خوانی  و شاهنامه‌پژوهی …