آرشیو برچسب

شرکتهای دولتی گیلان

ورود دادگستری گیلان به پرونده واگذاری رشت الکتریک

بعد از ورود دستگاه قضا به موضوع واگذاری‌های بی ‌ضابطه‌ی شرکتهای تولیدی گیلان در جریان خصوصی‌سازی، اینبار پرونده‌ی کارخانه‌ی رشت الکترونیک درقوه قضاییه به جریان افتاد. بروز تخلفات عدیده درنحوه‌ی واگذاری‌های شرکتهای دولتی به بخش خصوصی یکی از اشکالات رایج اجرای اصل ۴۴ در گیلان بوده است. به گونه‌ای که در فرآیند واگذاری‌ها به افراد فاقد صلاحیت، آسیب‌های زیادی متوجه‌ی تولید و اشتغال استان در سالهای اخیر شد. موضوع شرکت های پوشش و رشت الکتریک مصداق بارز این آسیبها درصنعت استان بوده است.  درهمین رابطه امروز«سیدعلی آقازاده»…