آرشیو برچسب

شغل

مدیران منتخب؛ شغل اندیش ‌یا حرفه گرا (بخش اول)

دولت سیزدهم با رویکرد اصول گرایانه، با انتخاب مردم و با عزمی راسخ، دوره چهار ساله اول خود را آغاز کرده است. اما حالا، اگر بر اساس آنچه که از زبان برخی و یا در بعضی از رسانه ها مطرح می‌شود که، فساد در تعدادی از به اصطلاح  مدیران گذشته، مساله ساز بوده است، در مقابل باید تامل کرد که کم دقتی و سهل انگاری در انتخاب مدیران آینده نیز، به نوعی می‌تواند پاشنه آشیل مدیریت در اداره کشور در  دولت فعلی شود. باید توجه داشت که، یک نکته اساسی در مورد اشخاصی که قرار است یک جایگاه مدیریتی را، در هرسطحی از هر  سازمانی، به خود اختصاص دهند،…