آرشیو برچسب

شهرداران رشت

وقتی چراغ‌های رابطه سیگنال‌های غلط می‌دهند؛

از میان بیست شهرداری که از آخرین ماههای سال 57 تا به امروز مدیریت رسمی شهرداری را برعهده گرفتند چهار تن از شهرداران شهر رشت غیربومی بوده‌اند که کم و بیش همه آن‌ها مدت بسیار کوتاهی بر مسند این قدرت تکیه داده‌اند. از این چهار تن، دو شهردار در سال‌های پیش از حاکمیت شورا و دو تن دیگر در زمانی بر مسند مدیریت شهرداری نشسته‌اند که کشمکش‌های شورا و جنگ قدرت عرصه چالش برانگیزی را در مدیریت شهر فراهم کرد تا استقلال شهرداری کم رنگ‌تر شود. مروری بر مدیریت اجرایی و دیپلماسی عمومی آن‌ها طی این سال ها، برای برخی از اعضای شورای پنجم که…