آرشیو برچسب

شهرستان لنگرو

مناقشه مردم لنگرود و وزارت راه و شهر سازی بر سر ۵ هزار هکتار زمین

صدور سند برای بیش از 5 هزارهکتار از اراضی چاف و چمخاله‌ی لنگرود به نام وزارت راه شهرسازی، مدتهاست مشکلاتی برای برخی از شهروندان لنگرودی به وجود آورده که منجر به اعتراضاتی دراین شهرستان شده است. بحث تعیین تکلیف زمین‌های چاف و چمخاله که از اراضی ملی به زمین شهری و در اختیار وزرات راه و شهرسازی تبدیل وضعیت شده‌اند، اعتراض «پرویزمحمد نژاد» نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور مجلس را به دنبال داشت. امروز محمدنژاد قاضی‌محله نماینده‎‌ی لنگرود در نطق خود در مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی به صورت زیرکانه تمام…