آرشیو برچسب

شهرهای خلاق یونسکو

شهر خلاق خوراک‌شناسی برای رشت ماند

مدیر برنامه‌های یونسکو درشهر خلاق خوراک‌ شناسی رشت از تثبیت و حفظ برند شهرخلاق خوراک‌ شناسی رشت برای چهار سال آینده خبرداد. شبکه‌ی شهرهای خلاق یونسکو، هفت حوزه‌ی خلاق صنایع دستی، هنرهای بومی، هنرهای رسانه‌ای، فیلم، طراحی، خوراک شناسی، ادبیات و موسیقی را پوشش می‌دهد. عنوان«شهر خلاق خوراک» در سال ۱۳۹۴ توسط یونسکو به شهر رشت داده شد تا این شهر با تکیه برتوانمندی‌های بومی‌اش بتواند درجذب گردشگر و سرمایه‌گذار مسیر متفاوتی را از سر بگیرد. درحالیکه به عقیده‌ی فعالان شهری و میراث فرهنگی این عنوان در چهار سال گذشته عایدی چندانی…