آرشیو برچسب

شهر اولین ها

چرا امتیاز اولین ها یک کژراهه تاریخی است؟

اغلب وقتی از تاریخ سخن می گوییم و می نویسیم، نگاه و توجه شنوندگان و مخاطبین ما به دوره های حکومتی،  نقش و اثرگذاری رجال و قوانین و رویه های اداره حکومت ها معطوف می شود و آنچه که در اذهان و یادها باقی می ماند معمولا روایت ها، سخنان و خطابه های نغز و رفتارهای سرنوشت ساز در حافظه ها بجا می ماند. بی آنکه عمیقا به ریشه و زمینه های این دوره ها و تحولات آن به دقت توجه شود. کژتابی این نوع نگاه و چشم انداز به تاریخ یکی هم آن است که اغلب استنتاج ها و نتایج نادرست از برخی تحولات استخراج می شود و چون معمولا در مباحث روزمره کمتر به…