آرشیو برچسب

شوراهای اسلامی شهر در گیلان

مشارکت ۵۶ درصدی گیلانی ها در انتخابات

فرمانداری شهرستان رشت در اطلاعیه‌ای نتیجه شمارش آرای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر رشت را اعلام کرد. پس از گذشت هشت ساعت از اتمام زمان انتخابات در گیلان نتایج ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر رشت اعلام شد.  ۱-محمد حسین واقف کارگرنیا با ۱۱۹۰۴ رأی ۲-رضا عاشری با ۱۱۳۴۸ رأی ۳- علیرضا تاج شهرستانی با ۱۰۹۷۸ رأی ۴-مجید عزیزی با ۱۰۸۶۹ رأی ۵-هادی رمضانی پاچکناری با ۱۰۸۰۴ رأی ۶-سید حسین رضویان با ۱۰۴۶۸ رأی ۷-سید امیر حسین علوی با ۹۹۶۸ رأی ۸-مهدی نوری هریس با ۹۹۳۴ رأی ۹- مسعود عباس‌نژاد کارسیدانی با ۸۸۱۴ رأی ۱۰- سید…