آرشیو برچسب

شورای ششم-

شورا و گل زدن به دروازه‌ی خالی شهر

در ایران حوزه‌ی مدیریت شهری نیز مثل تمام حوزه‌های دیگر مدیریتی آکنده از ارزش‌ها و ساخت‌هایی است که قرابت قابل لمسی با ماهیت حوزه‌ی موردنظر ندارند. اگر با این پیش‌فرض به جریان مدیریتی حاکم بر کشور در چهار دهه‌ی گذشته بپردازیم، می‌بینیم که ساخت‌ها وارونه شده‌ و ارزش‌هایی بلاموضوع جایگزین ارزش‌های واقعی در اغلب حوزه‌ها شده‌اند. مدیریت شهری هم که در چهل سال گذشته همواره رکنی سیاسی بوده و نتوانسته گلیم خود را از آب ارزش‌های سیاسی و اعتقادی حاکم در بیاورد، گرفتار چنین موضعی بوده و هست. همانطور که علوم سیاسی را نمی‌توان به نفع یک…

زباله سراوان؛ شمارش معکوس یک بحران شهری

خبر رسید که اعضاء و رئیس شورای ششم از مرکز دفن سراوان و شرکت کود آلی بازدید کردند، ای آقایان روسا از راه بازدید با آدم‌هایی که مسیر را به این جا کشاندند، به مسیر متفاوتی نمی‌رسید. آنچه در دفنگاه سراوان گذشته و می‌گذرد همانی است که شما آقای احمدی را برای شهرداری انتخاب کردید؛ آقای احمدی ده ماهی است که سکاندار شهرداری رشت است و حتی یکبار دغدغه دفنگاه سراوان و کارخانه کود آلی را بیان ننموده و در سیل تغییراتی که در مدیران شهرداری بوجود آورده حتی سخنی از این دو مدیریت نداشته است پس یا باید نتیجه گرفت که ایشان همچنان معتقدند…

رازهای ابقای شهردار

روز گذشته در جریان برگزاری نخستین جلسه‌ی شورای شهر رشت، علاوه بر تعیین کمیسیون‌های تخصصی این شورا، سیدمحمد احمدی توانست نظر اعضای جدید شورا را جلب کند و برای دوره‌ی جدید نیز به فعالیت خود به‌عنوان شهردار رشت ادامه دهد. درحالی که به‌نظر می‌رسید فاصله‌ی فکری احمدی با اعضای جدید شورا منجر به برکناری او و روی کار آوردن شهردار جدید شود، احمدی توانست نظر مساعد 11 عضو شورا را به خود جلب کند و همچنان شهردار بماند. احمدی که در روزهای نابسامان شورای پنجم و پس از مدت‌ها سردرگمی شورا، با ده رای بر سر کار آمد، کارنامه‌ی پر فرازونشیبی…

بیماری اتمیزه در رشت

مومن صالحی- الهام نظری/ نزدیک به 400 هزار نفر جمعیت دارنده ی شرایط رأی در شهر بارانهای نقره ای، نمایندگان شورای شهر رشت را با متوسط 10200 رای، یعنی معادل دو نیم درصد ازجامعه ی مربوطه، در28 خرداد ماه سال 1400انتخاب کردند. به همان سان که این نمایندگان، منتخبان 97.5 درصد ازجمعیت یاد شده در شهرمان نیستند. و پرسش به درستی اینجاست، این وضعیت طبیعی بوده و این شرایط اقتدار لازم را برای انجام وظیفه‌ی نمایندگی آنان مهیا می‌کند؟ اگر بازتاب این سئوال منفی و ناهماهنگ باشد، شاخص بالینی و نشان دهنده ناخوشی اجتماعی در این  شهر است، این…

جغرافیای انتخابات شورای شهر رشت

 شناخت رفتار انتخاباتی شهروندان و الگوی شرکت در انتخابات آنها برای گروه‌های سیاسی و سیاست مداران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از سوی دیگر نامزدهای انتخابات برای مدیریت هر چه بهتر رقابت‌های انتخاباتی و افزایش ضریب موفقیت خود، به این موضوع توجه بیشتری دارند. آنان سعی می‌کنند با ادراک دقیق از فضای جامعه و اولویت‌های رأی دهی افراد، برنامه‌های تبلیغاتی خود را طراحی کنند. گفتمان انتخابات در طی 20 سال گذشته همواره محمل جدی برای طرح طیف وسیعی از تقاضاهای اجتماعی، گفتمان سازی پیرامون آنها و نیز تخلیه هیجان‌ها و سرخوردگی در سطح…