آرشیو برچسب

شکر سیاه

فعالیت ۱۷ واحد نیشکرکشی در گیلان

تولید نیشکر درگیلان جوابگوی نیازمواد اولیه صنایع صنعتی نیست به این دلیل سرمایه گذار ورود نمی کند. در حالیکه برداشت نیشکردر سطح 30 هکتار از مزارع شهرستانهای صومعه سرا و لنگرود آغاز شده است و پیش بینی می شود 30 تن شکر سیاه به ارزش 12 میلیارد ریال از این محصول تولید شود اما ظرفیتهای تولید این محصول جوابگوی نیاز صنایع نیست. « قاسم جواد زاده» مدیرصنایع تبدیلی جهاد کشاورزی گیلان با اعلام این مطلب به مرور گفت: درحال حاضر 17 واحد سنتی نیشکرکشی در صومعه سرا و لنگرود به فعالیت مشغولند که با شناسایی آنها به تعدادی مجوز صنعتی شدن…