آرشیو برچسب

شکسپیر ساغریسازان

پایان غم‌انگیز شکسپیر عاشق

پیمان برنجی/ اعتماد يك؛ كتابفروشي‌ها معابد دانايي هر شهري هستند. در گذشته‌هاي نه‌ چندان دور ردپاي اين معابد عزيز را مي‌توانستي علاوه بر خيابان‌هاي اصلي شهر، در محلات هم بيابي چون صاحبان سرمايه ريسك‌پذير بودند و اهل خطر. داير كردن يك كتابفروشي در گذرها و محلات يعني كه چشم به مال‌اندوزي آنچناني نداري و اهدافت بلندبالاتر از لذت‌هاي زودگذر دنيوي‌ است. حال تصور كنيم كه در محله‌اي قديمي يك كتابفروشي داير بود و جواز دانستن‌ها با عبور از چهارچوب «در» آن ممكن مي‌شد و چه تعداد كودكان و نوجواناني از اين خوان بهره مي‌بردند در…