آرشیو برچسب

شیرابه های عفونی گیلان

سیستم تصفیه خانه بیمارستان لنگرود فعال نیست

با گسترش و شیوع بیماری کرونا در گیلان تقریبا همه بیمارستانهای استان به مراکز بستری بیماران مبتلا به کرونا تبدیل شده اند. اختصاص بیشتر بیمارستانهای گیلان به درمان بیماران کرونایی در حالی اتفاق افتاده است که پیش ازاین  نیز در سالهای گذشته ورود  شیرابه های عفونی بیمارستانی به رودخانه ها و در نهایت تالاب انزلی یکی از چالش های زیست محیطی استان بوده است. اگر چه درسالهای اخیر برخی از بیمارستانهای گیلان به سیستم تصفیه خانه مجهز شده اند اما اکنون این سوال پیش آمده تا چه اندازه از ورود  شیرابه های عفونی بیمارستانهای پذیرش کننده…