آرشیو برچسب

صادرات گل و گیاه گیلان

کرونا کمر گلخانه‌داران گیلان را شکست

ویروس کرونا به همان اندازه که سلامت انسان را به مخاطره انداخت به همان نسبت بر اقتصاد و صنعت کشاورزی نیز اثرگذار بود. پرورش گل، گلخانه ‌داری از جمله کسب و کارهای تولیدی است که تحت تاثیر نفود کرونا در همه شهرها از جمله گیلان این روزها دچار مشکل شده است. تا جاییکه گلخانه داران گیلانی دراین بحران با آسیب های زیادی مواجه شدند و اکنون انباشت تولید، نگه داری گلها و فراهم نبودن تولید جدید در فضاهای گلخانه ای از جمله چالش های پیش روی گلخانه داران گیلانی است. «مهدی تجلی» رییس هیات مدیره‌ی شهرک گلخانه ای گیلان با بیان این مطلب به…