آرشیو برچسب

صنایع بسته بندی چای در گیلان

فرسودگی، سهم صنایع تبدیلی گیلان

صنعت فرآوری محصولات کشاورزی و حلقه‌های تولید درگیلان سالهاست درانتظار تکمیل زنجیره‌ی تولید و ایجاد صنایع مرتبط با آن قرار دارند. با وجود تحولات تکنولوژیکی و صنعتی درحوزه‌ی کشاورزی، صنایع مکمل و زنجیره‌ای همگام با توسعه کشاورزی در گیلان ایجاد نشده‌اند. رقم بالای 30 درصدی ضـایعات محـصولات کشاورزی ناشی از فرسودگی تکنولوژی صنایع تبدیلی در گیلان است. «قاسم جوادزاده » مدیرصنایع تبدیلی وغذایی جهاد کشاورزی گیلان به ایسنا گفت: تکنولوژی فرسوده صنایع تبدیلی و وضعیت آب و هوایی ازعوامل افزایش ضایعات محصولات کشاورزی است. به همین دلیل…