آرشیو برچسب

صنایع سردخانه ای گیلان

حلقه های تولید کشاورزی محروم از صنایع تبدیلی

کشاورزی از ارکان اصلی اقتصاد گیلان است و40 درصد اقتصاد استان براین بخش استوار است. ظرفیت بخش کشاورزی گیلان به صورت ویژه بر تولیدات برنج، چای و زیتون متکی است.  ‌از این رو همواره وجود صنایع تبدیلی و تکمیلی در این حوزه به عنوان یک نیاز اساسی برای کشاورزان و توسعه‌ی مبتنی بر اقتصاد کشاورزی مطرح بوده است. اما صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی از جمله‌ی مغفول ماندگان در مسیر توسعه‌ی گیلان هستند که از تمام ظرفیت‌های این بخش در رشد اقتصادی استان بهره گیری نشده است. صنعت فرآوری محصولات کشاورزی و حلقه‌های تولید در گیلان سالهاست…