آرشیو برچسب

صنعت ساخت قایق

رونق از صنعت ساخت قایق های چوبی رخت بسته است

آنها که عمرشان در همسایگی آب می گذرد، قایق  برایشان تنها وسیله ای نیست که با آن  رودخانه  و تالاب  و دریا را  می پیمایند.  قایق ها  در چشم اندازهای بدیع پیش رویشان  زندگی می کنند و در خاطرات تلخ و شیرینشان حضور دارند. قایق های بادبانی در خوابهاشان با وزش باد به حرکت در می آیند و  قایق های رنگین بر دفترنقاشی بچگی هاشان می درخشند و در عاشقانه هاشان  وقتی خورشید پشت  پشت  ابرهای  صورتی مغرب ناپدید می شود، یک قایق با خیال محبوب از دل مه پدیدار می شود. اینجا انزلی ست و از هر پل که بگذری نگاهت بر قایق هایی می نشیند که خویشاوند…