آرشیو برچسب

صنعت نوغان

تولید واریته جدید کرم ابریشم از سال ۱۴۰۱ در گیلان

رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور از تحقیقات بر روی واریته های جدید کرم ابریشم و تولید انبوه آن در سال 1401 در مرکز تحقیقات کرم ابریشم گیلان خبر داد. عدیل سروی  به مرور گفت: مرکز تحقیقات ابریشم در گیلان از چند سال گذشته بر روی واریته جدید کرم ابریشم درحال تحقیق و آزمایش است که سال آینده به تولید انبوه رسیده و با همکاری مراکز ترویج جهاد کشاورزی بین باغداران توزیع می‌شود. وی با بیان اینکه یک سوم تولید ابریشم کشور در گیلان انجام می‌شود، از افزایش 4 برابری تولید برگ توت اصلاح شده و توزیع آن بین باغداران نسبت به  15 سال اخیر خبر…