آرشیو برچسب

صنعت هتلداری در گیلان

خانه مسافرها و بوم‌گردی‌ها، چالش جدی هتل‌های گیلان

صنعت گردشگری را می‌توان یکی از قربانیان اصلی ویروس کرونا دانست. در نتیجه‌ی انتشار‌این ویروس و محدودیت سفرها در ماه‌های گذشته از شمارمسافران و گردشگران داخلی و خارجی به شدت کاسته شد.‌اماکن اقامتی رسمی از جمله هتلها در راس مشکلات ناشی از شیوع بحران کرونا دراین صنعت قرار دارند. هتلداران گیلانی علاوه بر وارد شدن خسارات مالی و کاهش صد درصدی درآمد زایی در طول سه ماه تعطیلی، فشار زیادی ازناحیه‌ی بیکاری نیروی شاغل، پرداخت مطالبات و حفظ آنها متحمل شده‌اند. در حالیکه از ابتدای خرداد ماه گذشته، هتلها درکنار سایر تاسیسات گردشگری مجوز…