آرشیو برچسب

طالقان

نمک بر زخم بی‌آبی

سفیدرود، رودی که چهره افسانه‌ای آن در ناخودآگاه جمعی مردم گیلان، سال‌هاست که از فوتبال تا طبیعت این استان را تحت تاثیر خود قرار داده است. جاری شدن شاهرود از حوالی شهرستان طالقان و در رشته‌کوه مرکزی و سپس پیوستن آن به رود قزل‌اوزن که از ارتفاعات استان کردستان نشات می‌گیرد، در حوالی شهر منجیل در ورودی جنوبی استان گیلان، رودی را به‌وجود می‌آورد که در سفر دور و دراز خود، سرانجام به دریای کاسپین می‌ریزد. رودی که به‌دلیل خروشان‌بودن و سفیدبودنش، در گیلان «سفیدرود» نام گرفته است، عصاره‌ای از برف‌هایی است که بر دو رشته‌کوه بزرگ…