آرشیو برچسب

طرح تنفس جنگلهای گیلان

استمرار طرح تنفس جنگل ها در برنامه هفتم توسعه

اجرای طرح توقف بهره برداری از جنگل‌های کشور به مدیریت پایدار 3 میلیون هکتار از هیرکانی منجر شده است.«مسعود منصور» رییس سازمان جنگل ها در جلسه‌ی شورای اداری اداره‌ی  کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، توقف بهره برداری از جنگل های طبیعی را یک امر فنی و کارشناسی دانست و گفت: سازمان جنگل ها خواهان استمرار طرح توقف بهره برداری صنعتی از جنگل های هیرکانی در برنامه هفتم توسعه است. وی با تأکید به اینکه رسالت اصلی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری حفاظت است افزود: هر اقدامی که نتیجه آن حفظ و احیا و توسعه منابع طبیعی باشد، حفاظت تلقی…

طغیان آفت جدید در جنگلهای گیلان

در حالیکه جنگلهای شمال کشور سالهای طرح تنفس را پشت سر می‌گذارند اما مجالی برای نفس کشیدن پیدا نمی‌کنند. قاچاق گسترده‌ی چوب، آتش سوزی های پی در پی، تخریب و بروز آفات سالهاست حیات جنگلهای باستانی شمال کشور را مورد تهدید قرار داده است. چنانچه چهارسال پیش بود که آفت شب پره، مهمان وارداتی و ناخوانده‌ی جنگلهای شمال کشور شد. آفتی که سوغاتی اش خزان زود رس برای جنگلهای شمشماد گیلان بود و تیشه به ریشه‌ی گونه ‌های شمشاد در این جنگل‌ ها زد. اکنون بار دیگر جنگل های شمال شاهد طغیان آفات جدیدی هستند که نه تنها برای گیاهان بلکه برای…