آرشیو برچسب

طرح تنفس در جنگلهای گیلان

تخصیص بودجه، پاشنه آشیل مدیریت‌پایدار هیرکانی

معاون‌ امور جنگل گیلان از اجرای طرح مدیریت پایدارهیرکانی در ۲۹ حوضه‌ی آبخیز جنگلی استان خبر داد و گفت: به دنبال اجرایی شدن طرح توقف بهره برداری از جنگل های شمال از سال ۹۶، طرح های جایگزین جنگل داری برعهده‌ی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری قرار گرفت. «محمد رضاعبداللهی» افزود: دولت سازمان جنگل ها را مکلف به اجرای طرح های جایگزین جنگل داری و براساس ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش تخصصی جنگل ها کرده است. دراجرای این طرح برای هر حوضه‎‎‌ی آبخیر طرح تهیه و یک مدیر حوضه انتخاب می شود. اما «مهرداد نکویی» عضو هیأت علمی گروه…