آرشیو برچسب

طرح مسکن ملی در گیلان

مسکن ملی گیلان درمرحله اجرا قرارگرفت

در حالیکه شیوع کرونا ویروس بسیاری از فعالیتهای اقتصادی از جمله ساخت و ساز مسکن را به مدت دوماه تحت شعاع قرارداد و به دستور ستاد مقابله با کرونا فعالیتهای ساختمانی و پروژه های عمرانی ، تعطیل شده بود این مساله نگرانی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن از مسکوت ماندن اجرای این طرح در گیلان را به دنبال داشت. اما امروز «رضا علی نیا» معاون مسکن اداره‌ی کل راه وشهر سازی گیلان به مرور گفت: در مدت فوق مطالعات طرحهای معماری اقدام ملی مسکن در گیلان توسط مشاور انجام و متقاضیان واجد شرایط مورد پایش قرار گرفتند. از یک ماه آینده نیزعملیات اجرایی…