آرشیو برچسب

طرح هادی گیلان

بازگشت ۱۴۰۷ هکتار به اراضی ملی گیلان

با اجرای طرح کاداستر تا کنون 1407 هکتار زمین به اراضی ملی منابع طبیعی استان اضافه شد. جلوگیری از زمین خواری و ساخت و سازغیرمجاز در اراضی ملی از اهداف اجرای طرح کاداستر است که از سال 96 در گیلان آغاز شده است. در این طرح نقشه های قدیمی با اصلاحات هندسی به نقشه های دیجیتالی تبدیل می شوند و وضعیت اراضی ملی قابل کنترل خواهد بود. تثبیت اراضی ملی در سامانه ثبت و صدور سند تک برگی به نام دولت از تخلفات و تصرفات و جعل سند و صدور اسناد معارض در اراضی ملی جلوگیری می‌کند. به گفته‌ی «سهیل توکلی»معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع…