آرشیو برچسب

طرح کاداستر

آزادسازی تصرفات غیرقانونی سواحل استان

طبق آمارها، یک میلیون و 17 هزار هکتار اراضی ملی در  گیلان وجود دارد که بخش وسیعی از این اراضی در تصرف ارگانها ، سازمانها و روستاییان  قرار دارد. دست اندازی و تصرف منابع طبیعی در مراتع و حاشیه جنگلها و حریم سواحل در سالهای اخیر از جمله مشکلات  حفاظت از اراضی ملی استان بوده است. پیشتر درهمین باره « محسن یوسف پور» مدیرکل منابع طبیعی استان از اجرای طرح حد نگاری (کاداستر ) در اراضی ملی استان خبر داده بود و گفته بود: اجرای طرح کاداستر در سطح 500 هزار هکتار از اراضی استان گیلان با هدف حفظ حقوق مردم و دولت، تثبیت مالکیت اراضی ملی…

افزایش اعتبارات طرح کاداستر اراضی ملی

در سال جاری مدیرکل منابع طبیعی استان با انتقاد از اعتبارات قطره چکانی اجرای طرح کاداستر در استان گفته بود: نسق اراضی روستایی محدوده مشخصی ندارد و این مساله موجب شده کشاورزی دراراضی ملی رونق بگیرد. «محسن یوسف پور» با اشاره به نیاز بیش از 2 میلیاردتومان تخصیص اعتبار دراجرای این طرح تصریح کرده بود: درصورت تامین این اعتبار، اراضي جنگلي ومراتع پايش الكترونيكي خواهد شد و طرح كاداستريا حدنگاري اراضي ملي با مستثنيات اشخاص جهت حفظ حقوق مردم و دولت، تثبيت مالكيت اراضي ملي وجانمايي اطلاعات مكاني وتوصيفي دربانك اراضي اجرا مي شود.…