آرشیو برچسب

طنز

از گل‌آقا تا قندپهلو

بزرگداشت «گل آقا» طنز نویس برجسته کشور و مدیر هفته‌نامه گل آقا در زادگاهش فومن بهانه‌ای بود تا جشنواره‌ای در این شهرستان کوچک اما فرهنگی، پایه‌گذاری شود که در برخی از دوره‌های آن بزرگان طنز و ادب کشور حضور پیدا کنند. جشنواره‌ای که قرار است ضمن ارتقای طنز نویسی و نشر آثار فاخر، به غنای این رشته ادبی و مطبوعاتی کمک کند. اکنون جشنواره «قندپهلو» پنجمین دوره خود را به انتظار نشسته‌ است تا طنزپردازان جوان کشور استعدادهای خود را در آن محک بزنند. در این راستا امسال نیز اداره ارشاد شهرستان فومن با انتشار فراخوانی پنجمین جشنواره…