آرشیو برچسب

عقب ماندگی گیلان در حوزه سلامت

عقب ماندگی گیلان در حوزه زیرساخت درمانی

شیوع بیماری کرونا ویروس و کانونی بودن بحران این بیماری در گیلان منجر به عیان شدن کمبودهای زیرساختی دانشگاه علوم پزشکی دراستان شد. بطوریکه در موج اول بحران کرونا این استان با کمبود تختهای بیمارستانی و مراقبتهای ویژه مواجه شد.حتی اختصاص دوهزار میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نیز تاکنون نتوانسته این عقب ماندگی ها را جبران کند. براساس آمارهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای جبران این عقب ماندگی نیازمند بیش از 13 هزار میلیارد تومان است. «ارسلان سالاری» رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان درحاشیه‌ی بهره‌برداری از دستگاه…