آرشیو برچسب

عمارت های گیلان

الگویی متاثر از مرزهای فرهنگی گیلان

انتشار اخباری درباره‌ی تبدیل عمارت زین‌العابدین اخوان به اقامتگاه سنتی سبب شد که به این بهانه پای صحبت‌های بهزاد نیک‌فهم، معمار و کارشناس میراث فرهنگی بنشینم تا او از تاثیر تبدیل عمارت‌های تاریخی به اقامتگاه برای توسعه‌ی شهری بگوید و معماری موسوم به «بادکوبه» را نیز که در عمارت اخوان به کار رفته است واکاوی کند.  * ابتدا درباره‌ی نوع معماری عمارت اخوان صحبت کنیم که به معماری بادکوبه مرسوم است. کمی درباره این نوع از معماری و قدمت آن در گیلان توضیح دهید. هنگام صحبت از معماری بادکوبه باید به یک حوزه فرهنگی  اشاره داشته باشیم…