آرشیو برچسب

عملکرد شورای رشت

مدام از صفر شروع می کنیم

تجربه‌ای که مردم رشت با شورا‌های شهر دارند، به قدری دچار فراز و نشیب شده است که می‌توان به عنوان تجربه ای ملی از آن یاد کرد. هدف اصلی شوراهای شهر خدمت به مردم بود، اما متاسفانه شورای شهر رشت سال هاست این مهم را فراموش کرده و درگیر منازعات سیاسی شده است. در واقع، فضای کاری شورای شهر تبدیل به بستری برای جدال قدرت شده تا جناح‌ها با هم روبه‌رو شوند، نقاط ضعف یکدیگر را آشکار کنند، بر علیه هم یارکشی کنند و قدرت سیاسی و ریاست کمیسیون‌ها را در دست گیرند. بنابراین در این جدال سیاسی، خدمت به مردم شعاری بیش نیست. پروژه‌ی احداث…