آرشیو برچسب

فرصت سرمایه گذاری

۳۰۰ واحد اقتصادی راکد و غیر فعال در گیلان

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری گیلان از شناسایی  ۳۰۰ واحد اقتصادی راکد وغیر فعال در گیلان خبرداد. «یونس رنجکش» افزود: احیاء واحدهای راکد وغیرفعال، اولویت‌های رونق تولید و سرمایه‌گذاری دراستان هستند. وی گفت: بدهکاری های بانکی و تملک بانک ها بخش مهمی از مشکلات تعطیلی و راکد بودن این واحدها بوده که باید براساس دستورالعمل ها و قوانین ، این مجموعه ها از تملک بانک ها خارج و یا به سرمایه گذاران جدید یا همان افراد قبلی  واگذار شوند. بازگرداندن هر واحد اقتصادی نقش اساسی در رونق تولید و چرخه اقتصادی استان دارد…

ثبت ۵ هزار فرصت سرمایه‌گذاری در گیلان

« یونس رنجکش » مدیرکل دفتر جذب و حمایت سرمایه‌گذاری استانداری گیلان از شناسایی و ثبت پنج هزار فرصت سرمایه‌گذاری دراین استان خبر داد. رنجکش گفت: چهارهزار مورد از این فرصت ها مربوط به حوزه گردشگری است و سایر فرصت های شناسایی شده در ارتباط با بخش های صنعتی، خدمات و کشاورزی است. وی افزود: فرصت های شناسایی شده در بخش گردشگری در ۳۲محور است از سوی فرمانداری ها بر اساس ظرفیت های منطقه ای اعلام و با هماهنگی دستگاه های اجرایی مربوطه بررسی و در سامانه فرصت های سرمایه گذاری ثبت شده اند. وی این فرصتهای سرمایه گذای را بخشی از…