آرشیو برچسب

فضای فرهنگی

۱۶ سال شرکای غم و شادی یک پروژه فرهنگی

در چند دهه‌ی اخیر، بنا به سیاست‌ها و اولویت‌های سلیقه‌ای در گیلان، بسیاری از پروژه‌های عمرانی، سال‌ها بیش از پیش بینی‌های اولیه به مرحله نهایی می‌رسد. کتابخانه‌ی مرکزی رشت، اولین و آخرین پروژه عمرانی در گیلان نیست، دهها پروژه در چند دهه اخیر، به همین مصیبت دچار شده اند. بخشی از این نارسایی‌ها، ناتوانی در تامین بودجه و بخشی دیگر تغییر اولویت‌ها بنا به جابجایی مدیران اما اغلب اینها، به فقدان تدبیر و نبود راهکارهای مدیریتی برای  پایان بخشیدن پروژه های عمرانی است. کتابخانه‌ی مرکزی رشت، در 6 طبقه و مساحتی 8 هزار مترمربع تاکنون 8…