آرشیو برچسب

فضای مجازی گیلان

مدارس آماده آموزش مجازی نیست

پیش از بحران کرونا ویروس در گیلان، مدارس استان در سال تحصیلی جاری به دلیل بارش برف، به مدت 10 روز تعطیل شدند. همزمان با شیوع و گسترش کرونا ویروس نیز در همان روزهای ابتدایی مدارس و مراکز آموزش عالی استان تعطیل شدند و آموزش دروس به فضای مجازی کشیده شد. این درحالیست که دسترسی همه خانواده ها به بسترهای اینترنتی برای همه به طور مساوی فراهم نیست و همچنان بسیاری از دانش آموزان گیلانی بخصوص در مدارس دولتی از آموزشهای از راه دور و فضای مجازی به دور هستند. ‌سویه دیگر ماجرا آن دسته از مدارس غیر انتفاعی قرار دارند که با این روش در…