آرشیو برچسب

فهرست نگاری

عبدالله انوار به روایت انوار

در سال ۱۳۰۳ در تهران متولد شد. پدرش سید یعقوب انوار شیرازی، از مجتهدان جامع‌الشرایط و از مدرسان حوزه علمیه بود که پس از پیروزی مشروطه، از پایه گذاران آن شد و نیز چند دوره کرسی وکالت مجلس شورای ملی را نیز در اختیار داشت. مادرش دختر عموی میرزا علی خان امین‌الدوله، صدراعظم مظفرالدین شاه بود. از نظر خانوادگی، نسبشان به سید نعمت‌الله جزایری، فقیه معروف عصر صفوی می رسد. در طول حیات ارزشمندشان، با بزرگانی چون شهید مطهری، علامه دهخدا، علامه طباطبایی و نویسندگان بزرگی چون مرحوم دهخدا، صادق هدایت، دکتر علی اکبر سیاسی رئیس وقت دانشگاه…