آرشیو برچسب

محلات رشت

مجموعه های ورزشی به محلات کم برخوردار می روند

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت از ساخت مجموعه‌ی ورزشی در محلات کم برخوردار رشت خبر داد.«حمید رضا محمدی» گفت: در راستای گسترش زیرساختها و اجرای ورزش همگانی درمحلات کم برخوردار رشت، شناسایی چند زمین و انجام مراحل قانونی جهت اجرای ساخت مجموعه‌های ورزشی در آنها آغاز شده است. در چند سال گذشته ارایه‌ی خدمات فرهنگی و اجتماعی و تجهیز پارکهای محلات بیشتر حول محور مناطق مرکزی رشت قرار داشت و بی توجهی و عدم پاسخگویی به مطالبات شهروندان ساکن درمناطق کم برخوردار رشت، زمینه‌‌های بروز آسیب‌های اجتماعی و افزایش آمار جرم…